• Eng
 • 資源奉獻

  奉獻

  奉獻項目

  • 香港Awana教材翻譯及印刷
  • 香港Awana訓練及活動
  • 支援香港Awana宣教事工
  • 支援外地Awana教會
  • 購置辦公室

  奉獻方式

  • 劃線支票

             請把抬頭為「Awana Hong Kong Limited」的劃線支票寄回本會。

  • 銀行直接存款

             請存入東亞銀行戶口 015-200-25-00401-9,並把存根寄回本會。

  • 現金捐款

             請親臨本會辦公室繳交。
            地址:  香港九龍觀塘鴻圖道31號鴻貿中心15樓1503室
            工作時間:  星期一至五上午十時至下午五時三十分;星期六上午十時至中午十二時三十分

  奉獻收據

  凡奉獻金額不少於港幣一百元者可獲發回奉獻收據,請填寫奉獻表格並寄回本會以便奉上收據。

  貼紙系列(A5 size)已經可供各教會Awana選購喇!

  適合Awana導師買嚟自己用又得
  獎勵俾隊員又得
  得咗!

  每張售價為 HK$8
  優惠價:訂購10張或以上 每張HK$6(可自由配搭)

  三款貼紙包括:
  小熊營Cubbies、火花營Sparks以及見習真理奇兵營T&T

  *有意購買及查詢可以透過Facebook專頁inbox 或 聯絡 admin@awana.org.hk 或 致電 37026230