• Eng
 • 資源奉獻

  資源

  2017 - 2018 Awana Catalog

  2017 - 2018 Awana Catalog已到香港Awana辦公室,每間Awana Club會員可免費索取兩本。敬請安排於辦公時間內到香港Awana辦公室簽收領取。

  2017 - 2018 Awana Catalog (網上版)

  在以下連結觀看網上版 Awana Catalog.

  網上版 Awana Catalog

  2017 - 2018 火花營手冊CD網上版

  線上取得火花營手冊的附屬錄音檔.

  火花營錄音庫

  2017 - 2018 各營隊制服及手冊

  查閱各營隊的制服及手冊.

  制服及手冊

  2017 - 2018 香港 Awana 禮品

  禮品

  貼紙系列(A5 size)已經可供各教會Awana選購喇!

  適合Awana導師買嚟自己用又得
  獎勵俾隊員又得
  得咗!

  每張售價為 HK$8
  優惠價:訂購10張或以上 每張HK$6(可自由配搭)

  三款貼紙包括:
  小熊營Cubbies、火花營Sparks以及見習真理奇兵營T&T

  *有意購買及查詢可以透過Facebook專頁inbox 或 聯絡 admin@awana.org.hk 或 致電 37026230