• Eng
 • 資源奉獻

  資源

  2017 - 2018 Awana Catalog

  2017 - 2018 Awana Catalog已到香港Awana辦公室,每間Awana Club會員可免費索取兩本。敬請安排於辦公時間內到香港Awana辦公室簽收領取。

  2017 - 2018 Awana Catalog (網上版)

  在以下連結觀看網上版 Awana Catalog.

  網上版 Awana Catalog

  2017 - 2018 火花營手冊CD網上版

  線上取得火花營手冊的附屬錄音檔.

  火花營錄音庫

  2017 - 2018 各營隊制服及手冊

  查閱各營隊的制服及手冊.

  制服及手冊

  2017 - 2018 香港 Awana 禮品

  禮品

  重要通知!

  因為參加者眾多,11月4日香港Awana基礎導師訓練之場地將改為於

  基督教尖沙咀潮人生命堂 (九龍尖沙咀寶勒巷25號3樓禮堂) 舉行!