• Eng
 • 奉獻會員專區

  學生領袖 Student Leader

  想知道參加Student Leader實際有咩內容?學到D乜?

  不如睇下我地嘅片段喇!😄😄

  為青少年和教會搭線——Awana「學生領袖」幫到你!

  學生領袖幫助青少年成長和投入教會,讓Awana營隊持續發展↓

  冇方向,少年就迷失——「學生領袖」訓練及實習安排

  學生領袖主要有兩部分——訓練和實習(服侍)

  以下影片介紹學生領袖之訓練及實習安排↓

  做「學生領袖」有咩咁吸引?聽下佢講喇!

  3年經驗嘅學生領袖分享!↓


  不可叫人小看你年輕,總要在言語、行為、愛心、信心、清潔上,都作信徒的榜樣。

  提摩太前書4:12

  請留意辦公室6/5及20/5(星期六)均不作開放。如有意到辦公室領取物資,請於星期一至五辦公室時間內到取,謝謝!😁