• Eng
 • 奉獻會員專區

  營隊物資及精品

  各營隊制服及手冊

  查閱各營隊的制服及手冊.

  制服及手冊

  香港 Awana 禮品

  禮品

  香港Awana辦公室5/6, 12/6, 26/6(星期六)因舉行訓練及活動將不作開放,敬請各位留意。
  如有任何問題,請電郵至office@awana.org.hk。📧

   

  香港Awana