• Eng
 • 奉獻e-Shop

  聯絡我們

  香港九龍觀塘鴻圖道31號
  鴻貿中心15樓1503室
  敬請預約

  (852) 3171 6757

  (852) 3171 6758

  office@awana.org.hk

  9月24日(一)為中秋節,香港Awana辦公室開放至下午3時(12:00-1:30pm為同工愛筵)。敬請留意!

  祝各位主內弟兄姊妹中秋節快樂!