• Eng
 • 奉獻會員專區

  資源

  2018- 2019 Awana Catalog

  2018 - 2019 Awana Catalog已到香港Awana辦公室,每間Awana Club會員可免費索取一本。敬請安排於辦公時間內到香港Awana辦公室簽收領取。

  在也可按下以下連結觀看網上版 Awana Catalog.

  網上版 Awana Catalog

  火花營手冊CD網上版

  線上取得火花營手冊的附屬錄音檔.

  火花營錄音庫

  各營隊制服及手冊

  查閱各營隊的制服及手冊.

  制服及手冊

  香港 Awana 禮品

  禮品