• Eng
 • 資源奉獻

  資源

  2018- 2019 Awana Catalog

  2018 - 2019 Awana Catalog已到香港Awana辦公室,每間Awana Club會員可免費索取一本。敬請安排於辦公時間內到香港Awana辦公室簽收領取。

  2017 - 2018 Awana Catalog (網上版)

  在以下連結觀看網上版 Awana Catalog.

  網上版 Awana Catalog

  2017 - 2018 火花營手冊CD網上版

  線上取得火花營手冊的附屬錄音檔.

  火花營錄音庫

  2017 - 2018 各營隊制服及手冊

  查閱各營隊的制服及手冊.

  制服及手冊

  2017 - 2018 香港 Awana 禮品

  禮品

  2018 – 2019 Awana Catalog 已到香港辦公室!

  每間Awana Club會員可免費索取一本。

  敬請安排於辦公時間內到香港Awana辦公室簽收領取。