• Eng
  • 資源奉獻

    2018 – 2019 Awana Catalog 已到香港辦公室!

    每間Awana Club會員可免費索取一本。

    敬請安排於辦公時間內到香港Awana辦公室簽收領取。